Typhoon Cleanse

Typhoon Cleanse loại bỏ tất cả các tạp chất khỏi cây trồng ở giai đoạn cuối trong vòng đời của cây. Sử dụng Typhoon Cleanse sẽ mang lại cho bạn sản phẩm sạch sẽ và ngon hơn nhiều.

Typhoon Cleanse cũng có thể được sử dụng để điều chỉnh việc chăm bón quá mức và tình trạng khóa chất dinh dưỡng. Khi bạn cần một sản phẩm hoàn thiện cao cấp, Typhoon Cleanse sẽ là sự lựa chọn tốt nhất có thể mang lại cho bạn kết quả tối ưu.

 • Uses:

  • Veg: N/A
  • Bloom: Weeks 8
 • NPK Values:

  • 0-0-0
 • Available Sizes:

  • 1L
  • 4L
  • 10L
  • 23L
  • 60L
  • 200L
  • 1000L